top of page

TOEFL Sınavına sınav alanında uzman eğitmenlerle hazırlanmak çok önemli...

Hedef puanınıza ulaşmak için, sizi de bekliyoruz.

IELTS Sınavında hedefiniz yüksek bir skor elde etmekse, tercihiniz Amerikan Kültür...

YDS ve YÖK DİL sınavı hazırlık eğitimlerimiz yıl boyunca, istediğiniz zaman katılabileceğiniz gruplarımızda devam ediyor. 

SINAV İNGİLİZCESİ

TOEFL iBT Nedir? (TOEFL Internet Based Test)

TOEFL - Test of English as a Foreign Language sınavı, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizceyi yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi veya üniversitelerde kullanıldığı gibi kullanma ve anlama becerilerini ölçen bir sınavdır.

Farklı 4 Dil Yeteneğini Ölçecek: Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçerek verimli bir İngilizce dil becerisi sağlayacak. Tüm dünyada güvenli internet sistemiyle pek çok sınav merkezinde uygulanabilecek.

İngilizce İle İlgili Konuşma, Yazma, Okuma, Dinleme Gibi Dil Yeteneklerini Karma Bir şekilde Kullanabilecekler: Eğitim dili İngilizce olan okullarda veya kullanım dili İngilizce olan iş ortamlarında başarılı olabilmek için dinlemek, dinlerken soru sorabilmek, yazabilmek oldukça önemli olmaktadır.

TOEFL iBT sınavı iste bu noktada önemli olacak. TOEFL iBT testinde sınava girenler: - Okuyacak, dinleyecek ve sonrasında ilgili soruya konuşarak cevap verecek. - Dinleyecek sonrasında ilgili soruya konuşarak cevap verecek. - Okuyacak, dinleyecek ve sonrasında ilgili soruyla ilgili yazı yazacak.

Yeni nesil TOEFL iBT testinde Konuşma bölümü var. Bu bölümde TOEFL IBT sınavını alan öğrenciler kulaklık ve mikrofon kullanmaktadır. Öğrencilerin mikrofon aracılığıyla verdikleri cevaplar dijital olarak kaydedilmekte ve TOEFL IBT sınavı düzenleyicisi olan ETS'ye gönderilmektedir. ETS'de bu konuyla ilgili birimde bulunan görevliler bu cevapları değerlendirmektedirler.

Yazma ( Kompozisyon) bölümü genişletildi: Yeni nesil TOEFL IBT sınavına giren öğrencilerden kompozisyon bölümünde farklı olarak beklenen dinledikleri ve okudukları konularla ilgili kompozisyon (essay) yazmalarıdır. TOEFL IBT sınavı sırasında yazılan bu kompozisyonlar da ETS'de bulunan görevliler tarafından değerlendirilmektedir.

Yeni nesil TOEFL iBT sınavı 4,0 saat sürmektedir: Yeni nesil TOEL IBT sınavının toplam süresi 4 (dört) saattir.

Not Almak Serbest: Yeni nesil TOEFL IBT sınavına giren öğrencilere tüm sınav boyunca ve her bölümde not tutmaları için izin verilmektedir. Sorulan sorulara cevap verilirken öğrenciler yazdıkları notları kullanabilmektedirler. TOEFL iBT sınavının bitiminde öğrencilerin tuttukları notlar toplanmakta ve öğrenci dışarı çıkmadan imha edilmektedir.

Yeni puanlama sistemi TOEFL iBT sınavına giren öğrencinin İngilizce dil yeterliliği konusunda bilgilendirmektedir: ETS TOEFL iBT puanlarında konuşma, dinleme, okuma, yazma ile ilgili 4 bölüm için ayrı ayrı ve hepsini içeren bir de toplam puan sunmaktadır. Bu puanlama sayesinde TOEFL iBT sınavına giren öğrenciler seviyeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmektedirler.

Yeni nesil TOEFL iBT sınavında puanlar online görülebilmektedir. Yeni nesil TOEFL iBT sayesinde sınava girdikleri tarihten tam 15 gün sonra TOEFL skorlarını online görebilmektedirler. Aynı zamanda ETS tarafından hazırlanan TOEFL iBT skor kâğıdı da posta yoluyla öğrenciye ulaştırılmaktadır. Başvuru yaptığınız üniversiteler skorunuzu artık online görebilmektedirler.

TOEFL IBT Sınavı Formatı TOEFL iBT sınavı 4 bölümden oluşmaktadır: - Reading (Okuduğunu anlama) - Listening (Dinlediğini anlama) - Speaking (Konuşma) - Writing (Yazma) Bu dört bölümle ilgili tüm sınav aynı gün içinde verilmektedir. TOEFL iBT sınavı 4 saat sürmektedir.

Yeni nesil TOEFL IBT sınavı internet tabanlı bir sınav olup güvenli bir şekilde sunulmaktadır. Soruların cevaplandırılması ile ilgili bilgilendirme her bölümde ayrı ayrı verilmektedir.

Speaking (Konuşma) bölümünde öğrenciler mikrofona konuşarak cevap verirler ve cevaplar dijital formatta kaydedilerek ETS'ye ( ETS Online Scoring Network) gönderilir.

Writing ( Yazma) bölümünde TOEFL IBT sınavını alan öğrenciler yazılarını klavye aracılığıyla yazmaktadırlar. Bu yazıları da ETS'ye puanlandırılmak üzere gönderilmektedir.

Aşağıdaki tabloda yeni nesil TOEFL IBT sınavının soru tiplerini ve öngörülen cevaplama sürelerini bulabilirsiniz. Her bölüm için cevaplama süresi soru sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Aşağıdaki maddelerde yeni nesil TOEFL IBT sınavının soru tiplerini ve öngörülen cevaplama sürelerini bulabilirsiniz. Her bölüm için cevaplama süresi soru sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Bölüm Zaman Soru Sayısı

. Okuma 60-100 dakika 36-70. Dinleme 60-90 dakika 34-51

. Ara 10 dakika

. Konuşma 20 dakika 6 çalışma

. Yazma 50 dakika 2 çalışma

BÖLÜM SORU SAYISI SÜRE

. Reading Her biri 12-14 sorudan oluşan 3-5 pasaj 60 - 100

. Listening Her biri 6 sorudan oluşan 4-6 konferans 60-90 Dakika

. ARA 10 Dakika

. Speaking 2 independent (bağımsız) ve 4 integrated (bütünleşik/birleşik) olmak üzere toplam 6 bölüm 20 Dakika

. Writing 1 integrated (bütünleşik) bölüm 1 independent (bağımsız) bölüm 20 Dakika

IELTS Nedir?

IELTS (International English Language Testing System), İngilizce'deki yeterliliğinizi ölçmek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan uluslar arası bir sınavdır. Her yıl bir milyondan fazla kişi uluslar arası arenada iş bulabilmek ve eğitim görebilmek için bu sınava giriyor. IELTS sınavı, üniversitelere ve fakültelere İngilizcede yetkin olan ve yeterli becerilere sahip öğrencileri seçmede yardımcı olmak üzere University of Cambridge ESOL Examinations, British Council ve IDP Education Australia tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Geçerliliği tüm dünyada kanıtlanmış olan IELTS sınavı ilk olarak 1989 yılında gerçekleştirilmiştir.

IELTS sınavı 120 ülkede 6000'i aşkın kurum tarafından tanınmakta. IELTS Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'daki pek çok akademik kurum ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000'i aşkın akademik kuruluş ve çeşitli profesyonel kurumlar tarafından kabul edilir. Ayrıca bu sınava girmek Avustralya ve Kanada'ya göç edebilmenin ön koşuludur.

IELTS sınavı, Akademik ve Genel IELTS olmak üzere ikiye ayrılır. Genel IELTS sınavına, İngilizce konuşulan bir ülkeye taşınan ve orada çalışmak isteyen kişiler ya da sadece İngilizcedeki yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar girer. Akademik IELTS sınavı ise adayların öğrenim dili İngilizce olan üniversitelerde öğrenim görmeye yeterli olup olmadıklarını ölçmeye yöneliktir. Sonuçlarının bir aydan daha kısa bir sürede açıklandığı IELTS sınavına tekrar giriş mümkündür. Ayrıca, sınav sonucu iki yıl boyunca geçerliliğini korur.

IELTS sınavı, 2 saat 45 dakika sürer ve dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört ayrı bölümden oluşur. Bu bölümleri tek tek incelersek; Listening (dinleme) bölümü 30 dakika sürer ve bu bölümde 40 soru bulunur. Genel bir sohbet ya da herhangi bir şehir, müze hakkında bilgi veren genel bir konuşma bu bölümü oluşturacaktır. Her konuşma ya da kayıt sadece bir kez dinletilir.

Reading (okuma) bölümü 60 dakika sürer ve dinleme bölümünde olduğu gibi 40 sorudan oluşur. Akademik IELTS sınavında üç okuma parçası bulunur ve bunlar kitap, gazete ve dergilerden alınmış parçalardır. Bu bölümden yeterli bir not alabilmek için parçayı anladığınızı göstermeniz gerekir. Genel IELTS sınavında ise kişinin İngilizce konuşulan bir ülkede karşılaşabileceği türden materyaller karşısına çıkar.

Writing (yazma) bölümü bir saat sürer ve iki kısımdan oluşur. Akademik sınavda gösterilen şema veya tablodaki bilgi hakkında yaklaşık 150 kelimelik bir rapor yazılması istenir. İkinci kısımda ise bir durum ya da kavram hakkındaki düşüncelerinizi 250 kelime ile anlatmanız istenir. Genel sınavda ise, bir şeyi 150 kelime ile açıklamanız istenirken ikinci kısımda belli bir durum üzerine 250 kelime ile görüşlerinizi bildirmeniz beklenir.

Speaking (konuşma) bölümünün süresi ise 10 dakika ile 15 dakika arasında değişir. Görüşmeyi yürüten kişinin nerede yaşadığınıza, hobilerinize ve kişisel konulardaki sorularına cevap vermeniz gerekir. Bunun yanında hazırlanmanız için bir dakika verilen özel bir konu hakkında konuşmanız gereklidir. Son dakikalar ise daha genel konulardan konuşularak geçirilir ve sınav sona erer.

IELTS Testinde Soruların Dağılımı

# Sınav süresi: 2 saat 44 dakika

# Dinleme Bölümü: 4 bölüm, 40 soru, 30 dakika

# Genel İngilizce Okuma Bölümü: 3 bölüm, 40 soru, 60 dakika

# Akademik İngilizce Okuma Bölümü: 3 bölüm, 40 soru, 60 dakika

# Genel İngilizce Yazma Bölümü: 2 konu,150-250 kelime, 30 dakika

# Akademik İngilizce Yazma Bölümü: 2 konu, 150-250 kelime, 60 dakika

# Konuşma Testi Bölümü: 12-14 dakika

Her bölüm için ayrıca tüm sınav puanınızdan ayrı bir not alırsınız. Sonuçlar size Test Raporu Formu biçiminde verilir "TRF". Testten alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile tanımlanabilir. (4,5 veya 6,5 gibi). Fakat, Yazma bölümü ve Konuşma bölümü sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).

IELTS Sınav Sonucumu

Nasıl Değerlendiririm?

Katılımcılar 1'den 9'a kadar olan puanlamaya göre bir skor elde ederler. Geçme veya kalma skoru yoktur. IELTS sınavı düzey belirleme sınavı olarak ne kadar İngilizce bildiğinizi ölçümlemeye yarayan bir sınavdır.IELTS skorunu sizden talep eden kurum ihtiyaç duyulan bilgi düzeyine göre sizden aşağıdaki skorlardan birini almanızı isteyecektir.1'den 9'a kadar skor aralıklarında bir skor alabilirsiniz.

9 Skorunun IELTS Karşılığı: Expert User (Uzman Kullanıcı) İngilizce üzerinde tam bir kontrolü vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam kavrama yeteneğine sahiptir. İngilizce bilgisi neredeyse anadil düzeyindedir.

8 Skorunun IELTS Karşılığı: Very Good User (Çok İyi Kullanıcı) İngilizce üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir kontrolü vardır. Bilgisi dâhilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve karmaşık tartışmalarda başarılıdır.

7 Skorunun IELTS Karşılığı: Good User (İyi Kullanıcı) İngilizce üzerinde bazı durumlarda olabilecek tesadüfî hatalar, yanlış kullanım ve yanlış anlamalar dışında pratik kontrolü vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi derecede kullanabilir ve detaylı muhakemesini yapabilir.

6 Skorunun IELTS Karşılığı: Competent User (Orta Düzey Üstü Kullanıcı) Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir.

5 Skorunun IELTS Karşılığı: Modest User (Orta Düzey Kullanıcı) Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.

4 Skorunun IELTS Karşılığı: Limited User (Sınırlı Düzeyde Kullanıcı) Bilgisi dâhilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 Skorunun IELTS Karşılığı: Extremely Limited User (Alt Sınır Düzeyinde Kullanıcı) Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 Skorunun IELTS Karşılığı: Intermittent User (Başlangıç Düzeyinde Kullanıcı) En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildigi konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker.

1 Skorunun IELTS Karşılığı: Non User (İngilizce bilgisi olmayan Kullanıcı) Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

PTE Hakkında

PTE Academic (Pearson Test of English Academic), uluslararası öğrencilere uygulanan, bilgisayar tabanlı bir akademik İngilizce dil testidir. Türkiye’de Şubat 2014′de IELTS denkliğinin kaldırılmasıyla, alternatif bir sınav olarak öğrenciler tarafından sıkça tercih edilmeye başlanmıştır. PTE Academic, anadili İngilizce olmayan ve akademik İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda olan katılımcıların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini doğru bir şekilde ölçer. Üniversiteler, yüksek eğitim kurumları, devlet birimleri ve akademik İngilizce gerektiren kurumlar için katılımcıların dil becerilerini test eder

PTE Sonuçları

Sınav sonuçlarınız ortalama beş iş günü içinde açıklanmaktadır. Sonuçlarınız çevrimiçi görüntülenebilir olduğunda size e-posta ile bildirilecektir. Bildirim kayıtta kullandığınız aynı e-posta adresine gönderilecektir. Sonuç belgeleri ayrıca kargo ile gönderilmemektedir. PTE web sitesi www.pearsonpte.com üzerinden kullanıcı hesabınıza giriş yapıp “View Score Report” butonuna tıkladığınızda, sınav sonuçlarınızı gösteren yeni bir pencere açılacaktır. Sınava bir kereden fazla girdiyseniz, son sınavınızdan 2 yıl öncesine kadar girdiğiniz tüm sınavların sonuçları gösterilir. Örnek sınav sonuç kağıdı için aşağıdaki linki tıklayınız. PTE Örnek Sınav Sonucu

Nasıl Başvurulur?

PTE sınavı, Türkiye’de İstanbul ve Ankara yapılmaktadır. Sınav merkezlerini aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz: www.pearsonvue.com/pte/sa

Sınav Merkezleri :

Pearson Professional Centers-Istanbul, Turkey

Perfect English – Ankara, Turkey

PTE sınav başvuruları online olarak http://pearsonpte.com/TestMe/Taking/Pages/register.aspx sitesinden yapılmaktadır. Online olarak başvuru yapacak adayların, öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Ardından, teste girecekleri şehre göre bir sınav merkezi ve tarih seçerek başvurularını yapabilirler.

Adaylara tavsiyemiz sınav başvurularını en az 2 hafta öncesinden yapmalarıdır.

Sınav Formatı

Sınav, tek oturumdan oluşan yaklaşık üç saatlik bir sürede tamamlanır.

Dinleme soruları : Bazı sorular İngilizce anlama yeterliliğinizi ölçer. Sınavda İngiliz, Amerikan ve Avustralya İngilizcesi gibi çeşitli aksanlar kullanılmaktadır. Ses ve video dosyalarını sadece bir kere dinleyebileceksiniz; her bir dosyada sesi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sınavda ses / video dosyalarını tekrar oynatamayacaksınız.

Konuşma soruları : Bazı sorular İngilizce konuşma yeterliliğinizi ölçer. Mikrofona konuşup cevabınızı kaydetmeniz istenecektir. Cevaplarınızı tekrar kaydedemezsiniz. Uyarı tonunu duyduktan sonra, üç saniye içinde cevap vermezseniz, cevabınız kaydedilmeyecek ve bir sonraki soruya geçmek zorunda kalacaksınız.

Yazma soruları : Bazı sorular İngilizce yazma yeterliliğinizi ölçer. Cevaplarınızı İngiliz ya da Amerikan İngilizcesi gibi yaygın imlâ kurallarındanherhangi birini kullanarak yazabilirsiniz. Her soruya belirli bir süre içinde cevap vermeye başlamalısınız. Eğer bu süre içinde cevap vermezseniz, bir sonraki soruya geçmek zorunda kalırsınız.

Puanlama:

Sınav sonuçlarınız; communicative skills ( listening, reading, speaking and writing ) ve enabling skills (grammar, oral fluency, pronunciation, spelling, vocabulary and written discourse ) olarak iki bölümde değerlendirilir. Bunların ortalaması ile de toplam sınav sonucunuz hesaplanır. Tüm bölümler ayrı ayrı olarak 10-90 puan aralığında değerlendirilir. Toplam sınav sonucunuzda bunların ortalaması alınarak 10-90 aralığında olacaktır.

PTE 1-1 Kurslar

PTE hazırlık programlarımız öğrencileri hedef puanlarına ulaştırmak üzere bireysel olarak tasarlanır. Öğrencilere sınava nasıl hazırlanılması gerektiği, sınav taktikleri ve sınav esnasında zamanı nasıl efektif kullanacakları öğretilir. Dersler 1-1 ve yabancı eğitmenler ile yapılır. Haftada 90 dk ‘lık veya 120 dk’lık dersler öğrencilere tavsiyemizdir Kurs içeriği: Kurs öncesi yapılan STS sınavı  ve mülakat esnasında, eğitmen öğrencinin eksiklerini ve iyi olduğu konuları tespit ederek buna göre aşağıdaki başlıklar üzerine öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik bir program hazırlar. • Adaylar tüm bölümlere birden hazırlanabilecekleri gibi, bölümlerinden herhangi birisine ağırlık vererek de programlar hazırlanabilir. Periyodik olarak öğrencilerin gösterdikleri gelişim yakından takip edilir. Öğrencilere yapılan tüm çalışmalar üzerinden sürekli ödev ve geri bildirim verilir. Temel olarak tüm bu hazırlıklar ile öğrenciyi hızlı düşünme, hızlı ve doğru cevaplama, sık yapılan hataları tekrarlamama ve zamanı efektif kullanma konusunda geliştirerek, sınavda hedeflenen puana ulaşılması sağlanır. Kurs Materyalleri: Kurs eğitmeni, dersleri belirli bir kitaptan takip ederek yapar ancak derslerde öğrencilere yardımcı olacak extra materyal ve aktivite desteği de sağlar. Kursta takip edilecek kitap, öğrenciye ücretsiz olarak temin edilir.

PTE Academic

Kurs Süresi:

Kurs süresi öğrencilerin mevcut İngilizce seviyelerine ve hedef puanlarına göre değişiklik gösterebilir. Kurslar hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page