top of page

SAĞLIK TURİZMİ DİL YETERLİLİK BELGESİ VERMEYE

RESMİ OLARAK YETKİLİYİZ.

13.07.2018 yılından itibaren sağlık turizmi faaliyetinde bulunan özel sağlık kuruluşları (hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, özel muayenehanesi olan doktorlar) ile A grubu acente belgesi olan sağlık turizmi aracı kuruluşlarının ”sağlık turizmi yetki belgesi” alması zorunlu hale getirilmiş ve yetki belgesi olmayan sağlık kuruluşu ve aracı firmaların sağlık turizmi yapamayacağı kararlaştırılmıştır.

Resmi Gazetede yayınlanan ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK 'e göre; Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.

Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak gerekir.

a) İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

b) İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.

Türkiye’de sadece Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları, Avrupa Dil Portfolyosu tarafından akredite ve tescil edilmiş eğitimi ve sertifikayı vermektedir. 

Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan akredite ve tescilli kuruluşlara ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Yönetmelik için tıklayınız.

Bilgi almak için hemen bizi arayın.

bottom of page