Genel İngilizce Eğitimleri

Genel İngilizce Eğitimleri

Tüm eğitim programlarımız Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş özel bir program içerir. Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı dil eğitimini belli bir program içinde standart hale getirmiş, tüm Avrupa Birliği'nde geçerli resmi bir projedir. Tüm eğitim sisteminde, Avrupa'nın en üst düzey dil organizasyonu olan Avrupa Dil Konseyi'nin belirlediği programları uygulayan Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları Beylikdüzü Temsilciliğinde, Avrupa'daki dil okulları standartlarında ingilizce eğitimi alırnısız. İngilizce programlarımızın tümü, Avrupa'daki dil okulları'nın eğitim programlarıyla birebir uyumludur. Bu uluslararası standarda göre kurumlarımızda uygulanan ingilizce seviyelendirme sistemi şu şekildedir.